Produktionen av animaliska produkter bidrar i stor utsträckning till växthuseffekten, som gör att jorden värms upp. Många människor har redan idag brist på mat och framförallt brist på vatten. Det kostar mindre vatten att producera vegetarisk mat än animaliska produkter, det är därmed lite konstigt att människan envisas med att hålla en så pass stor produktion av animaliska produkter, när vattenbristen är ett erkänt problem.

Nära 40 procent av världens totala spannmålsproduktion används som kraftfoder inom djurhållningen. I USA går 70 procent av spannmålen till detta ändamål, i Europa 60 procent. En betydande del av världens baljväxtskörd (främst sojabönor) nyttjas på samma sätt. 80–90 procent av näringen går förlorad när den tar omvägen via djuren. Att producera kött kräver minst tio gånger så mycket mark som odling av vegetabilier med motsvarande närings- och energiinnehåll. 4 000 m2 åkermark kan producera 9 000 kg potatis på ett år men bara 70 kg kött.

Kött innehåller också ämnen som avsiktligt tillförts både före och efter slakt. Att ge hormoner för att djuren ska växa snabbare är vanligt i länder som vi importerar kött från. Den okontrollerade användningen av antibiotika i djurfodret i många länder har lett till att bakterier i samhället blivit resistenta. Som en följd av detta riskerar människor och djur att dö i luftvägsinfektioner, TBC, salmonella och andra sjukdomar.

Källa:http://www.greenoption.org/miljo.html